< Geri

"2011 YILINDA 2011 FİDAN PROJESİ"
Şırnak Üniversitesi Bilinçli Gençler Topluluğu - ŞIRNAK

21

Şubat

11

Proje Tarihi:

21.02.2011 - 21.02.2011

Proje Yöneticisi / Proje Sorumlusu:

Şırnak Üniversitesi

Asker Gündüz

Uygulama Yeri:

Şırnak Üniversitesi

Katılımcı Sayısı:

450

Amaç:

1- Şırnak'ın kaybolmaya mahkum yeşil alanlarını ağaçlandırarak ormanlık alanlarına sahip çıkmak.
2- Herkese örnek olacak çevresel bir faaliyeti hayata geçirmek.
3- Gençlerde çevre bilincini güçlendirmek.

Proje Açıklaması:

Üniversite kampüsünde Şırnak Üniversitesi Bilinçli Gençler Topluluğu tarafından düzenlenen bir fidan dikme faaliyeti yapılacaktır.

Sonuç:

1- Projeye öğrenci ve akademisyenlerden oluşan toplam 450 kişi katıldı.
2- Gençler çevreyi koruma ve ağaçlandırma konusunda bilinçlendi.
3- Birlikte hareket etmenin önemi kavrandı.