Bilinçli Gençler Derneği

bilincligencler.com Kullanım Koşulları

http://www.bilincligencler.com web sitesinin sahibi “Türkiye Bilinçli Gençlik Projesi”nin yürütücüsü Bilinçli Gençler Derneği olup, site üzerinde her tür proje, etkinlik, kullanım ve tasarruf yetkisi Bilinçli Gençler Derneği’ne aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1. İşbu site üzerinde her tür proje, etkinlik, kullanım ve tasarruf yetkisi Bilinçli Gençler Derneği’ne ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve gizlilik koşullarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bilinçli Gençler Derneği, kullanım koşulları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir bildirim ve beyana gerek duymaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler http://www.bilincligencler.com adresinde aksi belirtilmediği takdirde genel kullanım için yayımlandığı anda yürürlüğe girer ve geçerlilik kazanır.

2. Bilinçli Gençler Derneği Web Sitesi’nin sahibi ve “Türkiye Bilinçli Gençlik Projesi”nin yürütücüsü Bilinçli Gençler Derneği’dir. Bu sayfada bulunan proje ve etkinlik resimleri, bilgiler, yazılar, videolar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu ve şablonları Bilinçli Gençler Derneği’nin ya da Bilinçli Gençler Derneği’nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Bilinçli Gençler Derneği’nden önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, bilgisayar kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç ile "Türkiye Bilinçli Gençlik Projesi" ve Bilinçli Gençler Derneği'nin tanıtım ve yayılım faaliyetleri için mümkündür.

3. Bilinçli Gençler Derneği işbu site ve site uzantısında mevcut her tür proje, etkinlik ve organizasyonu, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir bildirim ve beyana gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4. Bilinçli Gençler web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm özenli çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler güncel olmayabilir. Bilinçli Gençler’in web sitesinde bulacağınız resim, video, metin vb. bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur. Verilen içeriğin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi belli bir amaca uygunluğu ve Bilinçli Gençler Derneği’nin web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgilere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir garanti ve taahhüt verilmemektedir.

5. Bilinçli Gençler web sitesine bireysel ve kurumsal üyeler tarafından yüklenen her türlü içeriğin uygun, yapıcı ve ilgili olacağını ve (1) başka bir kişi veya kuruluş için küçük düşürücü ve rencide edici olabilecek, (2) herhangi bir kişi ya da mülke zarar verebilecek ya da başka bir biçimde bir kişi ya da kuruluşu aşağılayabilecek veya rahatsız edebilecek, (3) (gizlilik ya da kamuya açıklık hakları dahil) başka bir insanın yasal haklarını ihlal edecek, (4) pornografik, müstehcen, saygısız, kaba, ahlaksız olan veya tehdit içeren, (5) kültürel, etnik veya başka bir açıdan sakıncalı ya da (6) yasadışı etkinliğe telkin veya teşvik eden unsurlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yasadışı olabilecek ya da başka bir sebepten yayınlanmaya uygun olmayan öğeler içermeyeceği kullanıcılar, bireysel ve kurumsal üyeler tarafından kabul edilir.

6. Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Bilinçli Gençler link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Bilinçli Gençler dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından ve o kurum ve kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Bilinçli Gençler’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları dahilinde gerçekleşir, Bilinçli Gençler Derneği bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararların kullanıcı kendi irade ve sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

7. Bilinçli Gençler Derneği bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Bilinçli Gençler Derneği’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman herhangi bir bildirim ve beyana gerek duymaksızın kesebilir.

8. Bilinçli Gençler web sitesine bireysel ve kurumsal üyeleri tarafından sağlanan ve fikri mülkiyet hakları korumasına tabi olmayan proje, etkinlik, organizasyon vb. her türlü fikrin, resim, video, metin vb. içeriğin, gönderi ve tartışmaların bir başka katılımcı tarafından, karşılıksız veya yetkisiz olarak kullanılabileceği kullanıcılar, bireysel ve kurumsal üyeler tarafından onaylanır ve kabul edilir.

9. Bilinçli Gençler web sitesine bireysel ve kurumsal üyeler tarafından yüklenen resim, video, metin vb. her türlü içeriğin, başkalarının telif hakkı, ticari marka veya patent ya da herhangi bir gizlilik yükümlülüğü dahil ancak sınırlı kalmaksızın hiçbir mülkiyet hakkını ihlal etmediği kullanıcılar, bireysel ve kurumsal üyeler tarafından onaylanır, beyan ve garanti edilir.

10. Bilinçli Gençler, gizlilik ve kullanım koşullarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler sonucunda; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

11. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür anlaşmazlık Türk kanunlarına tabi olup, anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

12. Bilinçli Gençler Derneği, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, herhangi bir gizlilik ve kullanım koşulunun ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplerle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bilinçli Gençler Derneği, herhangi bir gizlilik ve kullanım koşulunun ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler sonucunda; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Bilinçli Gençler Derneği’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

 

2011 © Bilinçli Gençler Derneği    bilincligencler.com | Giriş Yap! | Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | İletişim