< Geri

"İLKÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTEYE BİLİNÇLİ GENCİZ"
Kabakdere İlköğretim Okulu - BALIKESİR

09

Aralık

11

Proje Tarihi:

09.12.2011 - 30.03.2012

Proje Yöneticisi / Proje Sorumlusu:

Kabakdere İlköğretim Okulu

Kabakdere İlköğretim Okulu Proje Geliştirme Ekibi

Uygulama Yeri:

Kabakdere İlköğretim Okulu - Balıkesir Necatibey Fakültesi

Katılımcı Sayısı:

15

Amaç:

Öğrencinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayarak okullaşma oranını arttırmak.

Proje Açıklaması:

Proje kapsamında üniversite öğrencileri okula davet edilecek ve söyleşi düzenlenecektir.
Üniversiteye ziyaret gerçekleştirilecektir.
Velilerin eğitim konusunda bilinçlendirilmesi için harekete geçilecektir.
Proje faaliyetleri sonucunda aile ilgisinde artış; öğrencilerin akademik başarılarında artış; okullaşma oranında artış; öğrencilerde hedef oluşturma ve okumaya ilgide artış beklenmektedir.

Sonuç:

Proje başarıyla tamamlandı.
Öğrencilerden hedef oluşturmada geri dönüşler alındı.
Öğrencilerde eğitim hayatına devam etme bilinci ve 'başarabilirim özgüveni' oluştu.